Редакційна колегія

Редакційна рада

Голова,  академік НАН України, д.т.н., професор Півняк Г.Г.

Голова,

академік НАН України,

д.т.н., професор

Півняк Г.Г.

чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор Крижанівський Є.І.

чл.- кор. НАН України,

д.т.н., професор

Крижанівський Є.І.

д.т.н., професор Антощенко М.І.

д.т.н., професор

Антощенко М.І.

чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор Мінаєв О.А.

чл.- кор. НАН України,

д.т.н., професор

Мінаєв О.А.
д.т.н., професор Булат А.Ф.

д.т.н., професор

Булат А.Ф.

чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор Анциферов А.В.

чл.- кор. НАН України,

д.т.н., професор

Анциферов А.В.

д.т.н., професор Ступнік М.І.

д.т.н., професор

Ступнік М.І.

 

Головний редактор Бондаренко В.І.

Головний редактор,

д.т.н., професор

Бондаренко В.І.

Заступник головного редактора Ковалевська І.А.

Заступник головного редактора,

д.т.н., професор

Ковалевська І.А.

Відповідальний секретар Малова О.К.

Відповідальний секретар

Малова О.К.

 

 

Члени редколегії

Андрєєв Б.М., д.т.н., професор

Бешта О.С.,  чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор

Білецький В.С,. д.т.н., професор

Бойко В.С., д.т.н., професор

Блюсс Б.О., д.т.н., професор

Бузило В.І., д.т.н., професор

Булгаков Ю.Ф., д.т.н., професор

Вівчаренко О.В., к.т.н.

Вілкул Ю.Г., д.т.н., професор

Волошин О.І., чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор

Глухов О.О., д.т.н.

Голінько В.І., д.т.н., професор

Горова А.І. д.б.н., професор

Гребьонкін С.С., д.т.н., професор

Грищенков М.М., д.т.н., професор

Гуменик І.Л., д.т.н., професор

Дирда В.І., д.т.н., професор

Дичковський Р.О., к.т.н., доцент

Должиков П.М., д.т.н., професор

Дрібан В.О., д.т.н.

Єфремов Е.І., чл.- кор. НАН України, д.т.н., професор

Заблодський М.М., д.т.н., професор

Ілляшов М.О., д.т.н., професор

Калініченко В.О., д.т.н., професор

Канін В.О. д.т.н.

Касьян М.М., д.т.н., професор

Кириченко В.Я., д.т.н.

Коваль О.І., к.т.н.

Кондрат Р.М., д.т.н., професор

Коцкулич Я.С., д.т.н., професор

Кузьменко О.М., д.т.н., професор

Мислюк М.А., д.т.н., професор

Новіков О.О., д.т.н., професор

Окалєлов В.М., д.т.н., професор

Пілюгін В.І., д.т.н.

Пілов П.І., д.т.н., професор

Рябчев В.Д., д.т.н., професор

Садовенко І.О., д.т.н., професор

Салов В.О., к.т.н.

Самуся В.І., д.т.н., професор

Смоланов С.М.

Халімендик Ю.М., д.т.н., професор

Черватюк В.Г., к.т.н.

Черениченко Ю.Я.

Шашенко О.М., д.т.н., професор

Шевченко В.Г., д.т.н.

Ширін Л.Н., д.т.н., професор

 

Закордонні члени редколегії

Dyczko Artur (Poland)

Drebenstedt Carsten (Germany), PhD, prof.

Dubinsky Jozef (Poland), PhD, prof.

Cawood Frederic (SAR), PhD, prof.

Kicki Jerzy (Poland), PhD, prof.

Martens Per Nikolay (Germany), PhD, prof.

Hardygora Monika (Poland), PhD, prof.

Czaja Petr (Poland), PhD, prof.

Мельник В.В. (Росія), д.т.н., професор

Зубов В.П. (Росія), д.т.н., професор

Дмитрак Ю.В. (Росія), д.т.н., професор

Казанін О.І. (Росія), д.т.н., професор

Новий випуск 

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

MINEWORKS

mineworks